หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

พัดลมไอเย็น Hatari HT-AC10R1เพื่อป้องกันชุดปั้มน้ำหักเสียหาย ก่อนใส่ถังน้ำเข้าตัวเครื่องต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าชุดปั้มน้ำอยู่ในตำแหน่งล็อค (พับขึ้นด้านบน) ไม่ตกลงมาเกะกะกีดขวางถังใส่น้ำ และเมื่อใส่ถังน้ำเข้าไปแล้วชุดปั้มน้ำจึงจะตกลงมาพร้อมใช้งาน