หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

คู่มือภาษาไทย Microsoft Excel 2010

โปรแกรม Excel สุดยอดโปรแกรมประเภทตารางคำนวณจากค่ายยักษ์ใหญ่ Microsoft ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่อยู่ในชุด Microsoft Office และนี่คือคู่มือการใช้งานในเวอร์ชั่น 2010 ภาษาไทย