หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า OTTO รุ่น CR-110Tเพื่อประโยชน์ในการใช้งานโปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดและคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเป็นชนิดเดียวกับที่ระบุไว้บนตัวหม้อหุงข้าว