หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

คู่มือ UPS Syndom Icon Seriesคู่มือการใช้งาน  UPS Syndom Icon Series


led สีแดง แสดงสถานะ fault led สีเหลือง แสดงสถานะ battery mode led สีเขียว แสดงสถานะ ac mode หมายเลข 2 สวิทซ์ เปิด/ปิดเครื่อง หมายเลข 3 lcd แสดงถานะต่างๆ ของ ups