หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คู่มือโปรแกรม Animaker

คู่มือโปรแกรม Animaker

คู่มือโปรแกรม Animaker
ในปัจจุบันการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มักนำเสนอในรูปแบบของ Infographic Animation กล่าวคือ ภาพกราฟิกที่นามาประกอบกันเป็นภาพเคลื่อนไหวสำหรับนาเสนอข้อมูลที่สั้น กระชับ ชัดเจน และรวดเร็ว เน้นให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย และทันที โดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม โดยบางท่านมักจะคิดว่าการสร้าง Infographic Animation เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก จะต้องมีความรู้ในเรื่องของโปรแกรมกราฟิกต่างๆ หรือต้องมีความรู้พื้นฐานในการทางาน Animation ของโปรแกรม Adobe Flash หรือ Aftereffect

อ่าน หรือ ดาวน์โหลด Animaker Program Guide