หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การปลูกกุยช่าย

การปลูกกุยช่าย

การปลูกกุยช่าย
กุยช่ายเป็นพืชผักอยู่ในวงศ์เดียวกับหอม กระเทียม มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน นิยมบริโภคในเอเซียทั่วไป เป็นพืช ข้ามปี มี 2 สายพันธุ์ คือ กุยช่ายใบ และกุยช่ายดอก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในสภาพแวดล้อมที่มีช่วงแสงสั้น อุณหภูมิต่ำ กุยช่ายจะพักตัว หยุดชะงักการเจริญ การทำลายระยะพักตัวสามารถทำได้โดยการ เพิ่มช่วงแสง (เปิดไฟในเวลากลางคืน) หรือผ่านอุณหภูมิต่ำเป็นระยะเวลานานในสภาพช่วง แสงยาว จะกระตุ้นให้เกิดการเจริญของดอก ในบางสายพันธุ์ต้องการอุณหภูมิ ต่ำ สำหรับการเจริญเติบโตของดอก

อ่าน หรือ ดาวน์โหลดคู่มือ