หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การปลูกกระเจี๊ยบเขียว

การปลูกกระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบเขียว เป็นพืชผักที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตกึ่งร้อน อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่างเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส จะเป็นสภาพที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโต กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชยืนต้นอายุประมาณ 1 ปี

กระเจี๊ยบเขียว